Man-Tor 9:00 - 17:00 • Fre 9:00 - 16:00 • Søn 12:00 - 14:00

77 34 85 74

Ægtepagter

HUSK

vi er specialister
i familieret

264A0699-copy

Ægtepagter kan bl.a. bruges til at stifte særeje for ægtefæller og således sikre ægtefællerne ved skilsmisse. Gifter man sig uden at have lavet en ægtepagt, indgår man i et formuefællesskab kaldet fælleseje.

Dette indebærer at man indgår i ægteskabet med alt hvad man ejer, samt hvad man senere måtte erhverve. Ægtepagter er kun relevant for ægtefæller, og samlevende kan kun oprette en sådan, hvis det er med henblik på et kommende, planlagt ægteskab, hvorfor ægtepagten først opnår gyldighed ved ægteskabets indgåelse.

Pr 1. januar 2007 blev det vedtaget, at almindelige pensionsopsparinger automatisk bliver ejermandens særeje ved indgåelse af ægteskab. Pensionsopsparinger skal således ikke deles på samme vis som resten af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Dette kan give et urimeligt resultat i ægteskaber, hvor der er stor forskel på ægtefællernes pensionsopsparinger – f.eks. som følge af, at den ene ægtefælle har været på barsel, nedsat tid, e.l. Situationen kan løses ved at tinglyse en ægtepagt om ligedeling af pensionerne.

Hos Netjuristerne hjælper vi gerne med oprettetelse af ægtepagt, og når det færdige udkast er godkendt, sørger vi for at dokumentet tinglyses. Tinglysningsgebyret udgør i alt 1.660 kr – og er ikke inkluderet i prisen.

Pris for en ægtepagt

3.500,-

inkl. moms.

Ligedeling af pension

2.000,-

inkl. moms.