Man-Tor 9:00 - 17:00 • Fre 9:00 - 16:00 • Søn 12:00 - 14:00

77 34 85 74

Testamenter

HUSK

vi er specialister
i arveret

264A0699-copy

Alle har brug for et testamente, uanset om man er gift, samlevende, har særbørn, ønsker at gøre arv til særeje for børn eller andre, ønsker at båndlægge arv eller ønsker at sikre arvinger på bedste vis.

Den nye arvelov, der trådte i kraft i 2008, rummer mange nye muligheder, hvorfor det kan være en særdeles god idé at få erfaren rådgivning – også for det tilfælde at man ønsker at ændre sit nuværende testamente. Vi hjælper gerne med nyoprettelse eller ændring af et nuværende testamente, og proceduren er, at vi på baggrund af jeres oplysninger om ønsker og behov laver et udkast til jeres godkendelse. Når vi i fællesskab har nået det ønskede resultat, sender vi det færdige udkast til jer med posten inkl. en notargenpart og en vejledning til underskrift hos jeres nærmeste notar. I langt de fleste tilfælde klarer vi processen via mail og telefon, men såfremt I måtte ønske et personligt møde på vores kontor, er I velkomne – det koster ikke ekstra.

Når testamentet skal underskrives hos notaren, tillægges et gebyr på 300 kr. Dette gøres normalt ved én af byretterne, og du skal huske genpart af testamente samt legitimation med billede.

Pris for testamente

3.500,-

inkl. moms.